Menu
Syrinx PR

De monetaire verruiming van de ECB zal de vastgoedmarkt verder versterken

Cushman & Wakefield’s EMEA Capital Markets team geeft een toelichting op de bekendmaking van de ECB om over te gaan tot een forse geldverruiming in de eurozone.

Het zal de komende tijd beter gaan dan verwacht 

De ECB heeft de markt toch nog verrast met de omvang van het programma voor kwantitatieve geldverruiming (QE-programma) dat vandaag is aangekondigd. Het doel van het QE-programma is het voorkomen van een verdere waardevermindering van obligaties en valuta om zo de weg vrij te maken voor een hogere inflatie en een sterkere groei van het BBP (Bruto Binnenlands Product).

Het behouden van vertrouwen in de markt zal cruciaal zijn om op korte termijn succes te hebben. Voor werkelijke en blijvende veranderingen moet het QE-programma overheden aanzetten tot sterke, structurele hervormingen. Jeroen Lokerse, Managing Partner Cushman & Wakefield Nederland: “Naar onze mening zullen landen die zich het meest inspannen om werkelijk te hervormen, zoals Spanje, het grootste voordeel hebben onder meer in de vorm van groeiende economische activiteiten en binnenlandse investeringen. Ik verwacht dat partijen die met geleend geld vastgoed kopen dominanter gaan worden, ook op de Nederlandse vastgoedmarkt. Zij zullen de prijs opdrijven ten nadele van beleggers die volledig met eigen vermogen financieren.”

Lokerse vervolgt: “Als het QE-programma succesvol is, zal de impact op de vastgoedmarkt over het algemeen aanzienlijk zijn omdat de vraag naar vastgoed verder zal toenemen. Zonder de Europese geldpers was de markt dit jaar waarschijnlijk met vijf tot tien procent gegroeid, met de verruiming zal dat zo´n twintig procent zijn. Als gevolg hiervan zullen de aanvangsrendementen verder dalen dan verwacht en de beleggingsvolumes zullen tot recordhoogte worden opgestuwd. De divergentie tussen de beleggers- en gebruikersmarkt loopt hiermee verder op en dat brengt risico´s mee. Het is van belang dat de gebruikersmarkt binnen nu en twee jaar gaat aantrekken.”

Cushman & Wakefield voorspelt dat als gevolg van het QE-programma het beleggingsvolume in de Europese vastgoedmarkt dit jaar zal toenemen met 5 tot 10 procent. Tegelijkertijd zullen de aanvangsrendementen dalen met 20 tot 30 basispunten. Als het QE-programma succesvol is en de financieringskosten langere tijd op een lager niveau blijven waardoor er sprake is van meer economische groei en er bovendien enige vorm van hervorming komt, dan kunnen de aanvangsrendementen nog verder dalen met in totaal 40 tot 70 basispunten en kunnen de vastgoedmarkten groeien met meer dan 20 procent.

Cushman & Wakefield benadrukt dat dit veronderstelt dat investeerders voldoende passend vastgoed vinden om te kopen. Dit zal afhangen van de houding van de banken ten opzichte van het aanzuiveren van uitstaande schulden, het nemen van winsten, en het verjongen van vastgoedportefeuilles.

Lokerse zegt tot slot: “We kunnen groeiende belangstelling verwachten in een aantal globale markten als de Europeanen op zoek gaan naar beleggingsproducten buiten Europa. Ook zullen er weer stappen worden gezet in de richting van ontwikkeling, geholpen door de dalende bouwkosten als gevolg van lagere grondstoffenprijzen. Bovendien verwachten we toenemende activiteiten van de grote corporates – inclusief verkoop van activa door corporates, nieuwe joint ventures en bedrijfsovernames.”

 

Recente berichten

De toekomst van vastgoedwaardering: waan van de dag of economische waarde?

Hoewel waarde en prijs – of waarderen en taxeren – uitwisselbare begrippen lijken heb...

Officiële opening Delftse Poort, het icoon waar je bij wilt horen

Binnenkort, op 21 april 2015, opent burgemeester Ahmed Aboutaleb het volledig gerenoveerde multi-...

Hong Kong duurste kantoorlocatie ter wereld

Hong Kong heeft Londen’s West End van de eerste plaats gestoten als duurste kantorenlocatie...

Kennismaken met Syrinx pr & communicatie? 

Syrinx PR