Menu
Syrinx PR

Verenigingen van Eigenaren vrijgesteld van vergunningsplicht Wet toezicht trustkantoren

Ministerie van Financiën en Ministerie van Veiligheid en Justitie geven vrijstellingsbesluit af voor beheerders van Verenigingen van Eigenaren.

Professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) worden per 1 februari 2015 vrijgesteld van de vergunningsplicht in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben de formele vrijstelling onlangs bevestigd met een publicatie in de Staatscourant. De vrijstelling betreft rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die in hoofdzaak of uitsluitend diensten verlenen aan Verenigingen van Eigenaren.

VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland) heeft het initiatief genomen tot het vrijstellingsbesluit. Leden van VGM NL werden medio 2013 geconfronteerd met banken die stellen dat professionele beheerders en bestuurders van een VVE een vergunning moeten hebben in het kader van de Wtt. Hierdoor kunnen zij geen bankrekeningen openen ten behoeve van en/of ten name van VVE’s. VGM NL is naar aanleiding hiervan in overleg getreden met De Nederlandsche Bank, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze gesprekken hebben inmiddels geleid tot het besluit dat per 

1 februari 2015 het beheren en besturen van VvE’s niet binnen de reikwijdte van de Wtt valt.

Over VGM NL

Sinds de oprichting in januari 2009 hebben ruim 95 vastgoed- en VvE management organisaties (met in totaal 2600 medewerkers) zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE’s. VvE managers aangesloten bij VGM NL managen ongeveer 44% van de appartementsrechten in Nederland. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode van VGM NL ondertekend.

Voor meer informatie bezoekt u www.vgm.nl

Recente berichten

Property Marketing: De kracht van programmeren

  In 2014 stond gemiddeld bijna 17 procent van de kantoren in Nederland leeg, dat is bijna ...

Syrinx pr & communicatie weer van start

Ingrid Wallisch vertrekt bij JLL en start opnieuw met pr & communicatiebureau Syrinx Groot-A...

Syrinx aan de slag voor het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam

Syrinx werkt sinds kort pro deo voor het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. Het huis waar ouder...

Kennismaken met Syrinx pr & communicatie? 

Syrinx PR